Chức danh nghề nghiệp giáo viên: Đừng tạo ra "cuộc đua" bằng cấp

Bằng cấp không phải lúc nào cũng đi đôi với đẳng cấp giáo viên. Ảnh: Hưng Thơ
Bằng cấp không phải lúc nào cũng đi đôi với đẳng cấp giáo viên. Ảnh: Hưng Thơ
Bằng cấp không phải lúc nào cũng đi đôi với đẳng cấp giáo viên. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top