Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và câu chuyện khát nước

Chủ tịch Chung từng hứa "ngay tuần sau" về chuyện Khu công nghệ cao khát nước
Chủ tịch Chung từng hứa "ngay tuần sau" về chuyện Khu công nghệ cao khát nước
Chủ tịch Chung từng hứa "ngay tuần sau" về chuyện Khu công nghệ cao khát nước
Lên top