Chủ động, không sợ hãi, phải bình tĩnh sống!

Nếu không "túm năm tụm ba", nếu chấp hành 5k chúng ta tin tưởng hoàn toàn có thể vượt qua đợt dịch này. Ảnh: Chân Phúc
Nếu không "túm năm tụm ba", nếu chấp hành 5k chúng ta tin tưởng hoàn toàn có thể vượt qua đợt dịch này. Ảnh: Chân Phúc
Nếu không "túm năm tụm ba", nếu chấp hành 5k chúng ta tin tưởng hoàn toàn có thể vượt qua đợt dịch này. Ảnh: Chân Phúc
Lên top