Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chốt lại là bao giờ xong (?!)

 (Ảnh: Dân trí)
(Ảnh: Dân trí)