Chống dịch cứ chống thật tốt, làm ăn vẫn phải thật nỗ lực

Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn hoạt động sản xuất bình thường trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn hoạt động sản xuất bình thường trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn hoạt động sản xuất bình thường trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Lên top