Chờ một phép màu Rào Trăng 3

Ngày này năm 2017, cả nước mong chờ một phép màu khi tấm áo lính của thượng tá Cao Đăng Cường được tìm thấy. Và năm nay... Ảnh LĐO.
Ngày này năm 2017, cả nước mong chờ một phép màu khi tấm áo lính của thượng tá Cao Đăng Cường được tìm thấy. Và năm nay... Ảnh LĐO.
Ngày này năm 2017, cả nước mong chờ một phép màu khi tấm áo lính của thượng tá Cao Đăng Cường được tìm thấy. Và năm nay... Ảnh LĐO.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top