Chợ di động- Trong cái khó, ló cái khôn

Chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh đóng cửa, nên rất cần chợ di động bằng xe buýt. Ảnh Anh Tú
Chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh đóng cửa, nên rất cần chợ di động bằng xe buýt. Ảnh Anh Tú
Chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh đóng cửa, nên rất cần chợ di động bằng xe buýt. Ảnh Anh Tú
Lên top