Chớ để BOT nằm ngoài cách mạng 4.0!

"Cuộc chiến" thu phí ở BOT Cai Lậy vẫn tiếp tục. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.
"Cuộc chiến" thu phí ở BOT Cai Lậy vẫn tiếp tục. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.