Chính quyền hành động vì dân sẽ luôn được ủng hộ

Thủy điện Nước Chè "bỏ hoang" do nhiều lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Nước Chè "bỏ hoang" do nhiều lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Nước Chè "bỏ hoang" do nhiều lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Lên top