Chính quyền hành động sẽ loại trừ được cán bộ nhởn nhơ

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) mở thêm điểm cấp lưu động để phục vụ người dân tới đăng ký làm căn cước công dân. Ảnh ND
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) mở thêm điểm cấp lưu động để phục vụ người dân tới đăng ký làm căn cước công dân. Ảnh ND
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) mở thêm điểm cấp lưu động để phục vụ người dân tới đăng ký làm căn cước công dân. Ảnh ND
Lên top