Chính phủ kiến tạo nhìn từ Nghị quyết 112

Chính phủ quyết định bãi bỏ quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu. Ảnh: Zing
Chính phủ quyết định bãi bỏ quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu. Ảnh: Zing
Chính phủ quyết định bãi bỏ quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu. Ảnh: Zing
Lên top