Chiếc quần short trên bàn “đo” cách hành xử của trò, thầy và phụ huynh