Chiếc đồng hồ Rolex trên tay ông Tất Thành Cang

Khi bị bắt, trên tay ông Tất Thành Cang đeo 1 chiếc đồng hồ, chỉ vài phút sau, nó đã được tháo ra. Ảnh CACC
Khi bị bắt, trên tay ông Tất Thành Cang đeo 1 chiếc đồng hồ, chỉ vài phút sau, nó đã được tháo ra. Ảnh CACC
Khi bị bắt, trên tay ông Tất Thành Cang đeo 1 chiếc đồng hồ, chỉ vài phút sau, nó đã được tháo ra. Ảnh CACC
Lên top