Chiếc điện thoại Note 8 và tiền nuôi tiến sĩ

Việt Nam mới chỉ tham gia khâu "vỏ hộp", "dây nghe" trong chuỗi giá trị của Samsung (Ảnh VNN)
Việt Nam mới chỉ tham gia khâu "vỏ hộp", "dây nghe" trong chuỗi giá trị của Samsung (Ảnh VNN)
Việt Nam mới chỉ tham gia khâu "vỏ hộp", "dây nghe" trong chuỗi giá trị của Samsung (Ảnh VNN)
Lên top