Chỉ tiêu tắc 30 phút và cả tỷ USD thiệt hại vì ùn tắc

Ùn tắc giao thông là "đặc sản" của Hà Nội.
Ùn tắc giao thông là "đặc sản" của Hà Nội.
Ùn tắc giao thông là "đặc sản" của Hà Nội.