Chị shiper chở theo con nhỏ hay chủ quán phở trây ì- phải chọn thôi!

4 cá nhân bị xử phạt do các quy định phòng chống dịch. Mọi sự manh động, không chấp hành quy định phòng chống dịch đều phải trả giá bằng tiền. Rất đắt. Ảnh: CACC
4 cá nhân bị xử phạt do các quy định phòng chống dịch. Mọi sự manh động, không chấp hành quy định phòng chống dịch đều phải trả giá bằng tiền. Rất đắt. Ảnh: CACC
4 cá nhân bị xử phạt do các quy định phòng chống dịch. Mọi sự manh động, không chấp hành quy định phòng chống dịch đều phải trả giá bằng tiền. Rất đắt. Ảnh: CACC
Lên top