Chị quét rác bị đánh và nỗi đau chung

Chị Thanh bất tỉnh khi bị 2 đối tượng lao vào đánh. Ảnh: Cắt từ clip, Thời Đại
Chị Thanh bất tỉnh khi bị 2 đối tượng lao vào đánh. Ảnh: Cắt từ clip, Thời Đại
Chị Thanh bất tỉnh khi bị 2 đối tượng lao vào đánh. Ảnh: Cắt từ clip, Thời Đại