Chi nhầm tiền cho 22.000 người: Có nên "nặng nhẹ" với ông chủ tịch?

Nhầm lẫn ở Bình Dương cũng nên được nhìn nhận chân xác, công bằng. Ảnh: Đình Trọng
Nhầm lẫn ở Bình Dương cũng nên được nhìn nhận chân xác, công bằng. Ảnh: Đình Trọng
Nhầm lẫn ở Bình Dương cũng nên được nhìn nhận chân xác, công bằng. Ảnh: Đình Trọng
Lên top