Chỉ người trong cuộc mới biết người trong... kẹt!

Nhân viên y tế kiệt sức trong cuộc chiến với dịch bệnh, một hình ảnh về sự tận tuỵ từng gây xúc động dư luận. Ảnh: LĐO
Nhân viên y tế kiệt sức trong cuộc chiến với dịch bệnh, một hình ảnh về sự tận tuỵ từng gây xúc động dư luận. Ảnh: LĐO
Nhân viên y tế kiệt sức trong cuộc chiến với dịch bệnh, một hình ảnh về sự tận tuỵ từng gây xúc động dư luận. Ảnh: LĐO
Lên top