Chỉ là “thơm”, là “nựng” hay vì một lý do "nặng đô" nào đó?

Liệu đây có phải là hành vi "hôn, thơm" chỉ vì "quý" chứ "không xuất phát từ ý nghĩ xấu"?
Liệu đây có phải là hành vi "hôn, thơm" chỉ vì "quý" chứ "không xuất phát từ ý nghĩ xấu"?
Liệu đây có phải là hành vi "hôn, thơm" chỉ vì "quý" chứ "không xuất phát từ ý nghĩ xấu"?
Lên top