Chỉ đạo quyết liệt, truyền thông tích cực, phòng dịch hiệu quả

Truyền thông tích cực đã nâng cao ý thức phòng dịch của người dân Ảnh: LĐO
Truyền thông tích cực đã nâng cao ý thức phòng dịch của người dân Ảnh: LĐO
Truyền thông tích cực đã nâng cao ý thức phòng dịch của người dân Ảnh: LĐO
Lên top