Chỉ “còng số 8” thôi thì chưa đủ

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam.
Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam.