Chạy đua với thời gian cùng nỗ lực dập dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xét nghiệm nhanh để khoanh vùng dập dịch Ảnh LDO
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xét nghiệm nhanh để khoanh vùng dập dịch Ảnh LDO
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xét nghiệm nhanh để khoanh vùng dập dịch Ảnh LDO
Lên top