Chất lượng đào tạo thấp sẽ dẫn đến thất nghiệp cao

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn tại Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn tại Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn tại Quốc hội.