Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chắt chiu tiền thuế của dân