Chẳng lẽ phải ra nghị quyết buộc tiêu bằng hết tiền!

Dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành. Ảnh: Thanh Chung
Dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành. Ảnh: Thanh Chung
Dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành. Ảnh: Thanh Chung
Lên top