Chấm dứt lạm dụng đến cực đoan việc phong toả tràn lan

Từng có những rào tôn 2m để ngăn dân 2 phường được dựng lên nhân danh chống dịch. Ảnh: Thế Kỷ
Từng có những rào tôn 2m để ngăn dân 2 phường được dựng lên nhân danh chống dịch. Ảnh: Thế Kỷ
Từng có những rào tôn 2m để ngăn dân 2 phường được dựng lên nhân danh chống dịch. Ảnh: Thế Kỷ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top