Chấm dứt cát cứ

Nghị quyết 128 sẽ chấm dứt những câu chuyện kiểu "2 tháng 4 lần đổi giấy đi đường". Ảnh: Thanh Vũ
Nghị quyết 128 sẽ chấm dứt những câu chuyện kiểu "2 tháng 4 lần đổi giấy đi đường". Ảnh: Thanh Vũ
Nghị quyết 128 sẽ chấm dứt những câu chuyện kiểu "2 tháng 4 lần đổi giấy đi đường". Ảnh: Thanh Vũ
Lên top