Chắc thắng, nhưng muộn

WTO đang được cho là lu mờ trước diễn biến nghiêm trọng của thương mại toàn cầu. Ảnh: Chicago Tribune .
WTO đang được cho là lu mờ trước diễn biến nghiêm trọng của thương mại toàn cầu. Ảnh: Chicago Tribune .
WTO đang được cho là lu mờ trước diễn biến nghiêm trọng của thương mại toàn cầu. Ảnh: Chicago Tribune .