Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chắc thắng, nhưng muộn

WTO đang được cho là lu mờ trước diễn biến nghiêm trọng của thương mại toàn cầu. Ảnh: Chicago Tribune .
WTO đang được cho là lu mờ trước diễn biến nghiêm trọng của thương mại toàn cầu. Ảnh: Chicago Tribune .