Chả nhẽ phải dùng “cùi tay” để biết mức độ ô nhiễm?

Một cảnh tượng phổ biến ở Thủ đô: Không phải là bảng lảng sương khói mà là mịt mù ô nhiễm. Ảnh: Minh Hà
Một cảnh tượng phổ biến ở Thủ đô: Không phải là bảng lảng sương khói mà là mịt mù ô nhiễm. Ảnh: Minh Hà
Một cảnh tượng phổ biến ở Thủ đô: Không phải là bảng lảng sương khói mà là mịt mù ô nhiễm. Ảnh: Minh Hà
Lên top