CEO Nguyễn Tử Quảng tuyên bố: 10 giây phát hiện COVID-19 qua nước súc miệng

Thiết bị phát hiện COVID-19 qua nước muối súc miệng hứa hẹn sẽ thay đổi tích cực chiến lược phòng chống COVID-19, không chỉ tại Việt Nam mà có thể trên cả Thế giới- CEO Nguyễn Tử Quảng. Ảnh: Thẩm Hồng Thuỵ
Thiết bị phát hiện COVID-19 qua nước muối súc miệng hứa hẹn sẽ thay đổi tích cực chiến lược phòng chống COVID-19, không chỉ tại Việt Nam mà có thể trên cả Thế giới- CEO Nguyễn Tử Quảng. Ảnh: Thẩm Hồng Thuỵ
Thiết bị phát hiện COVID-19 qua nước muối súc miệng hứa hẹn sẽ thay đổi tích cực chiến lược phòng chống COVID-19, không chỉ tại Việt Nam mà có thể trên cả Thế giới- CEO Nguyễn Tử Quảng. Ảnh: Thẩm Hồng Thuỵ
Lên top