CDC Hà Nội, máy xét nghiệm: Từ 2,3 tỉ hô biến thành 7 tỉ!

Lợi dụng lúc đất nước đang gặp khó khăn, ông Cảm cùng nhiều thuộc cấp vứt bỏ lương tâm, đục khoét ngân sách. Ảnh: PV
Lợi dụng lúc đất nước đang gặp khó khăn, ông Cảm cùng nhiều thuộc cấp vứt bỏ lương tâm, đục khoét ngân sách. Ảnh: PV
Lợi dụng lúc đất nước đang gặp khó khăn, ông Cảm cùng nhiều thuộc cấp vứt bỏ lương tâm, đục khoét ngân sách. Ảnh: PV
Lên top