Cây lau nhà cũng không chọi lại thiên hạ thì ai cứu cho đặng

Lên top