Cầu cho không bùng phát dịch COVID-19 cũng là cầu an

Lễ cầu an đầu năm sẽ được Chùa Phúc Khánh tổ chức trực tuyến. Ảnh: LĐO
Lễ cầu an đầu năm sẽ được Chùa Phúc Khánh tổ chức trực tuyến. Ảnh: LĐO
Lễ cầu an đầu năm sẽ được Chùa Phúc Khánh tổ chức trực tuyến. Ảnh: LĐO
Lên top