Cắt tóc, gội đầu còn phải nộp thuế thì không thể để lọt YouTube, Google

Cần thêm những công cụ để thu thuế các nền tảng xuyên biên giới. Ảnh AT
Cần thêm những công cụ để thu thuế các nền tảng xuyên biên giới. Ảnh AT
Cần thêm những công cụ để thu thuế các nền tảng xuyên biên giới. Ảnh AT
Lên top