Cắt giảm mạnh kinh phí hội họp, công tác để dành tiền phòng chống dịch

Nguồn tiền để chi cho phòng chống dịch quá lớn, chỉ riêng mua vaccine cũng hơn 2 tỉ USD, cho nên cần phải tiết kiệm tối đa, đến từng giọt xăng, từng viên gạch, từng cân ximăng. Ảnh: Hải Nguyễn
Nguồn tiền để chi cho phòng chống dịch quá lớn, chỉ riêng mua vaccine cũng hơn 2 tỉ USD, cho nên cần phải tiết kiệm tối đa, đến từng giọt xăng, từng viên gạch, từng cân ximăng. Ảnh: Hải Nguyễn
Nguồn tiền để chi cho phòng chống dịch quá lớn, chỉ riêng mua vaccine cũng hơn 2 tỉ USD, cho nên cần phải tiết kiệm tối đa, đến từng giọt xăng, từng viên gạch, từng cân ximăng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top