Cấp cứu, nhưng đừng để “bệnh nhân” chờ đến... 8 tháng!

Ngành hàng không vẫn chưa thể thoát khó trong năm 2021. Ảnh minh họa: ĐT
Ngành hàng không vẫn chưa thể thoát khó trong năm 2021. Ảnh minh họa: ĐT
Ngành hàng không vẫn chưa thể thoát khó trong năm 2021. Ảnh minh họa: ĐT
Lên top