Canh chặt biên giới không cho “nhập khẩu” COVID-19

Công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. (Ảnh:ĐBP Xín Cái).
Công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. (Ảnh:ĐBP Xín Cái).
Công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. (Ảnh:ĐBP Xín Cái).
Lên top