Cảnh báo “tình trạng bãi rác”

Cảng Cát Lái đang tồn đọng nhiều container phế liệu Ảnh: Hải Quan.
Cảng Cát Lái đang tồn đọng nhiều container phế liệu Ảnh: Hải Quan.
Cảng Cát Lái đang tồn đọng nhiều container phế liệu Ảnh: Hải Quan.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM