Cần vạch mặt những kẻ lừa đảo

Quang cảnh một buổi truyền giáo của “Hội thánh đức chúa trời”.
Quang cảnh một buổi truyền giáo của “Hội thánh đức chúa trời”.