Cẩn thận rối như canh hẹ, thưa thầy Bộ trưởng

“Vào học ngành sư phạm phải là những học sinh ưu tú nhất, quyết tâm để năm 2018, điểm đầu vào sư phạm nằm trong top đầu”- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vừa tuyên bố. Ảnh: PV
“Vào học ngành sư phạm phải là những học sinh ưu tú nhất, quyết tâm để năm 2018, điểm đầu vào sư phạm nằm trong top đầu”- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vừa tuyên bố. Ảnh: PV
“Vào học ngành sư phạm phải là những học sinh ưu tú nhất, quyết tâm để năm 2018, điểm đầu vào sư phạm nằm trong top đầu”- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vừa tuyên bố. Ảnh: PV
Lên top