Cần một sự dũng cảm để nhận sai

Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu tất cả các công dân ra vào phải có Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố (Ảnh: Haiphong.gov.vn)
Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu tất cả các công dân ra vào phải có Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố (Ảnh: Haiphong.gov.vn)
Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu tất cả các công dân ra vào phải có Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố (Ảnh: Haiphong.gov.vn)
Lên top