Cần làm rõ trách nhiệm quản lý trong vụ dân nuôi trái phép 17 con hổ

Công an đưa 17 con hổ lớn do dân nuôi lén trong khu dân cư về khu vực cứu hộ. Ảnh: NP
Công an đưa 17 con hổ lớn do dân nuôi lén trong khu dân cư về khu vực cứu hộ. Ảnh: NP
Công an đưa 17 con hổ lớn do dân nuôi lén trong khu dân cư về khu vực cứu hộ. Ảnh: NP
Lên top