Cần làm rõ lời kêu cứu của một đứa trẻ

Lời kêu cứu của một đứa trẻ trên mạng xã hội cần được các cơ quan bảo vệ trẻ em phản ứng một cách nhanh chóng. Ảnh minh họa, nguồn: ACLU
Lời kêu cứu của một đứa trẻ trên mạng xã hội cần được các cơ quan bảo vệ trẻ em phản ứng một cách nhanh chóng. Ảnh minh họa, nguồn: ACLU
Lời kêu cứu của một đứa trẻ trên mạng xã hội cần được các cơ quan bảo vệ trẻ em phản ứng một cách nhanh chóng. Ảnh minh họa, nguồn: ACLU

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top