Cần có quyết định dứt khoát học sinh tiếp tục nghỉ hay đi học trở lại

Học sinh và giáo viên trường tiểu học Tả Thanh Oai cơ sở 1 (Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Minh Hà
Học sinh và giáo viên trường tiểu học Tả Thanh Oai cơ sở 1 (Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Minh Hà
Học sinh và giáo viên trường tiểu học Tả Thanh Oai cơ sở 1 (Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Minh Hà
Lên top