Cần cơ chế cho y tế tư nhân điều trị bệnh nhân COVID-19 hiệu quả hơn

Y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ giảm áp lực cho bệnh viện công
Ảnh: NVCC
Y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ giảm áp lực cho bệnh viện công Ảnh: NVCC
Y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ giảm áp lực cho bệnh viện công Ảnh: NVCC
Lên top