Cần có bảo tàng về trận thuỷ chiến Bạch Đằng lừng danh

Việc phát hiện bãi cọc gỗ tại Hải Phòng có thể sẽ thay đổi nhận thức của các nhà nghiên cứu về trận đánh Bạch Đằng năm 1288. Ảnh: PV
Việc phát hiện bãi cọc gỗ tại Hải Phòng có thể sẽ thay đổi nhận thức của các nhà nghiên cứu về trận đánh Bạch Đằng năm 1288. Ảnh: PV
Việc phát hiện bãi cọc gỗ tại Hải Phòng có thể sẽ thay đổi nhận thức của các nhà nghiên cứu về trận đánh Bạch Đằng năm 1288. Ảnh: PV
Lên top