Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cán bộ đi taxi, máy bay giá rẻ chỉ có tốt trở lên