Cái quai giày định mệnh hay cái tặc lưỡi định mệnh

Bị cáo Nga hầu tòa. Ảnh: Anh Tú.
Bị cáo Nga hầu tòa. Ảnh: Anh Tú.
Bị cáo Nga hầu tòa. Ảnh: Anh Tú.
Lên top