Cái nắm tay hay cú đá đó không phải là để dành cho dân!

CA đánh dân vì lỗi bán hàng rong vỉa hè
CA đánh dân vì lỗi bán hàng rong vỉa hè
CA đánh dân vì lỗi bán hàng rong vỉa hè